What ever you want for WEBSITE.
Let us do it for you.


Slow Life, Rest House, Virtual Office
and Relax Time - Coming Soon!

NAN Car Rent - น่าน รถเช่า


BRV วันละ 1,000 บาท
ลูกค้าเติมน้ำมันเอง
ต้องการคนขับพร้อมนำเที่ยว 8 ชม. 800 บาท
ต้องการคนขับ 8 ชม. 500 บาท
น้ำมันเต็มถัง ตอนส่งรถคืนลูกค้าเติมคืนให้เหมือนเดิม
มีมัดจำ 2,000 บาท
เค่าเช่ารถคิดเป็นรายวัน 24 ชม.
คุณเหมียว 089-5578755 , 088-2527689


Almera วันละ 800 บาท
ลูกค้าเติมน้ำมันเอง
ต้องการคนขับพร้อมนำเที่ยว 8 ชม. 800 บาท
ต้องการคนขับ 8 ชม. 500 บาท
น้ำมันเต็มถัง ตอนส่งรถคืนลูกค้าเติมคืนให้เหมือนเดิม
มีมัดจำ 2,000 บาท
เค่าเช่ารถคิดเป็นรายวัน 24 ชม.
คุณเหมียว 089-5578755 , 088-2527689


Program Tour - โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน / โดย คุณเหมียว
 วันที่ 1
 เช้ารับสนานบิน เช็คอินฝากกระเป๋าที่โรงแรม
 10.00นเที่ยว วัดพระธาตุแช่แห้ง(วัดที่1) พระธาตุปีเกิดปีกระต่าย
เที่ยวต่อ วัดภูมินทร์ (วัดที่2) ชมจิตรกรรมฝาผนัง ภาพกระซิบรักบันลือโลก
นั่งรถรางที่ศูนย์ท่องเที่ยว ชมเมืองน่าน
เที่ยวพิพิธภัณฑ์น่าน (งาช้างดำ) นมัสการวัดน้อย (วัดที่3) วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
 12.00นทานอาหารท้องถิ่น ร้านข้าวซอยต้นน้ำ หรือร้านครัววันดา ( ข้าวซอย น้ำเงี้ยว หมูสะเต๊ะ ข้าวราดแกง) หรือร้านอาหารเฮือนฮอม
 13.30น เที่ยววัดมิ่งเมือง อุโบสถสีขาว (วัดที่5) วัดพันต้น อุโบสถสีทอง (วัดที่6) พระธาตุช้างค้ำ(วัดที่7) วัดหัวข่วง(วัดที่8) วัดสวนตาลชมพระธาตุองค์ใหญ่(วัดที่9) ไปนั่งชิวร้านกาแฟที่ร้านเฮือนฮังต่อ / หรือร้านอาราบิก้า
 17.00น ไปวัดเขาน้อย ชมวิวจังหวัดน่าน ถ่ายรูปพระยืน ชมพระอาทิตตก
19.30น อาหารเย็น เฮือนเจ้านาง หรือ สวนเสนียน ไปแวะทานขนมหวานป้านิ่ม วันที่ 2
 6.30 – 8.30 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือไปใส่บาตรที่ตลาดเช้า
 8.30-10.00นอ.ท่าวังผาวัดหนองบัว (โบราณสถาน) อ.ปัววัดบ้านก๋ง-ด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาเห็นภูเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ หรือร้านที่นี่ปัว
 13.30นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูคา แวะสักการะศาลเจ้าพ่อภูคาเพื่อเป็นศิริมงคล ชมต้นชมพูภูคา ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และต้นเต่าร้างยักษ์ ถ่ายรูปจุดชมวิว 1716 ไปบ่อเกลือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านทำเกลือ ขากลับแวะเที่ยวร้านกาแฟไทยลื้อ แวะถ่ายรูปวิถีผ้าทอเมืองน่านและช้อปปิ้งลำดวนผ้าทอ แวะเที่ยววัดภูเก็ต วิวทุ่งนาและธรรมชาติ
 18.00-19.30นรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านสุริยาการ์เด้น วันที่ 3
 05.00น.อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จุดชมวิวผาชู้ และไปต่อที่ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ซึ่งมองเห็นทะเลหมอก และแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา รับประทานอาหารเช้าที่อุทยาน หรือในตัวเมืองอ.นาน้อย ไปเสาดินนาน้อย และคอกเสือ
 12.00น.เดินทางกลับในเมือง เพื่อเก็บรายละเอียดก่อนเดินทางกลับ1998 - 2019 © Nan Hut